Skeppshantverket

Utgör stommen i vår verksamheten. Forna tiders sjömän var många olika yrkesmän, långt från land med haverier och i krigstider var man tvungen att reparera allting själva. Skrov o däck, inredning,möbler och master o rigg .Jag har fått en hel del av vår släkts genetiska sjömans och hantverks ådra och med denna försöker jag föra detta arv vidare .
 

Manillafendrar

1960 -1968 Sjöscouting  med Skeppsgossen och Högbåtsmannen Uno Okmark som mentor i sjömaning och riggning av scouternas båtar.

1979 Grundkurs i snickeri 
Utbildning i Maskinsnickeri
Båtbyggeriutbildning  -1982
Plastbåtstillverkning
1982- 97 Anställd i Karlskrona kommun på Fullriggaren Jarramas. Rigg lärling under denna tid med Repslagaren och Riggaren Lennart Petterson som mentor .
1997 gavs Jarramas bort som gåva till det nya Marinmuseet och jag följde med för att fortsätta med underhållet
2002 Startade jag Nisses Sjömansbod
2007 fick jag möjligheten genom ett stipendium från Marinmusee vänner att bli Riggmästare 
2013 är jag fortfarande kvar på  Marinmuseum
med uppgift att renovera fartyg o båtar.